Kort beskrivelse Lunos E2 - Montasjetips v4.pdf

Dette notat gir en kort beskrivelse av funksjonsmåte og prinsipper for ventilasjonsløsninger basert på Lunos e2 ventilatorer med varmegjenvinning. Det inneholder også praktiske tips for  for plassering og montering, og kort beskrivelse av de tre modellene   e2 standard ,  e2 NEO og e2 kort.  


Prinsippskisse Lunos e2 v.12.pdf

Denne skissen viser sammenhengen mellom de viktigste komponentene i en installasjon med Lunos e2 ventilatorer med varmegjenvinning. Viser forbindelsenmellom 12 Volt Nettdel/strømforsyning,   styringsenhet,  bryter og ventilatorenheter.


Skissen viser detaljene i elektrisk oppkobling av et enkelt ventilasjonssystem med  Lunos e2.