Beregning av luftskifte og varmegjenvinning

Med LUNOS beregningsverktøy beregner vi luftskifte og varmegjenvinnings virkningsgrad for boliger som skal utrustes med LUNOS ventilasjonssystem.

Beregningen baseres på en planskisse med arealangivelse, samt opplysninger om takhøyde. Ved rehabilitering og oppgradering av boliger tas det også hensyn til eksisterende avtrekk.

Eksempel på en beregningsrapport for et rehabiliteringsprosjekt:

I nye boliger er kravet et luftskifte på 0,5 1/time og en virkningsgrad på 80 % iht. TEK10