Lunotherm fasadelementer

Både ved rehabilitering og nybygg kan det være ønskelig å unngå synlige ventilasjonselementer i fasaden.

Med de innovative Lunotherm fasadeelementene fjernes ventilelementer fra fasadeflatene, og erstattes av integrerte spalter i utvendig vindusomramming;  - i praksis skjules de helt.

Elementene kan monteres med utvendige spalter vertikalt og horisontalt i omrammingen.  Fasadeelementene erstatter isolasjonselementer i veggkonstruksjonen, på innsiden av utvendig kledning eller puss. De leveres i ulike tykkelser.

Fasadeelementene er tilpasset ventilatorprodukter fra LUNOS 160-serie. Både ventilatorer med varmegjenvinning, avtrekksvifter og rene tilluftsventiler.

Illustrasjonen til venstre viser Lunotherm sammen med LUNOS e2 med varmegjenvinning.

Detaljert beskrivelse og spesifikasjoner finnes på siden Produktdokumentasjon,  under Lunotherm tekniske spesifikasjoner.

 

 

 

Utvendig vil den eneste synlige delen av Lunotherm være spaltene, i dette tilfelle er de plassert vertikalt i omrammingen for vinduet, som vist på bildet.

Lunotherm fasadeelementer