Ulike miljøer

Her finner du fagteknisk innhold, produktspesifikasjoner, dokumentasjon og monteringsanvsninger.

Internasjonale tester og forskningsrapporter kan fåes ved forespørsel.

Arkitekter og rådgivende ingeniører velger LUNOS

..  for å unngå plasskrevende aggregater og kanalføringer, for å oppnå et begrenset fotavtrykk i bygningen og for å unngå forstyrrende elementer i fasaden (se: LunoTherm).

Montører

.. finner praktiske løsninger spesielt ved rehabilitering og oppgradering.

Boligbyggelag og borettslag

.. finner prisgunstige løsninger,

Samtlige brukere

.. oppnår økt bokomfort, frisk luft kombinert med reduserte fyringskostnader