Ring 3 støydemping

Etter oppføringen av nye Vindern skole på motsatt side av Ring 3, økte støybelastningen for beboerne i villaen i Slemdalsvingen. Den ble høsten 2016 støydempet på oppdrag fra Statens Vegvesen. Lunos e2 desentral ventilasjon sikrer frisk luft med varmegjenvinning. Det er montert støydempende innerdeksler og lyddempende ytterkapper.

Beboerne forteller at støyplagen er borte. De har ikke lenger behov for å åpne vinduer for å lufte, selv med opptil 16 gjester i huset. De støydempende innerdekslene ser bra ut på veggene i stue og soverom.