Villa Tandberg, Oslo

2 leiligheter står ferdige i Villa Tandberg

 

Radio-gründer Vebjørn Tandbergs spesielle representasjonsbolig på Nordberg i Oslo bygges om til leiligheter. De to første stod ferdig i november.

Ventilasjon med varmegjenvinning er levert av Lavenergisystemer. LUNOS e2 er montert i alle oppholdsrom, mens hybridventilatoren eGO og Silvento avtrekksvifter er på plass i badene. 

 

Detalj fra fasaden

Lunos e2i stuen