Rehabilitering og inneklima

Ved oppgradering til moderne vinduer og etterisolering nærmer boligens tetthet seg nivået for nye boliger iht. dagens byggestandard. Siden 2010 kreves balansert ventilasjon med varmegjenvinning for å få ferdigattest til nye boliger.

Før rehabilitering strømmer frisk luft gjennom ventiler, spalter og utettheter. Den tilføres ubehandlet, hjulpet av avtrekk i bad og våtrom.  Noen steder assistert av avtrekksvifter. Sentrale vifter kan være svært kraftige og trekke store mengder oppvarmet luft ut av boligen.

Når boligen isoleres ved å skifte vinduer eller etterisolere ytterveggene, blir den tettere. Dersom eksisterende luftespalter beholdes eller nye ventiler monteres, fortsetter en å bytte oppvarmet luft med kald uteluft. Tettes ventilene, blir det mangel på frisk luft, og vinduer må åpnes for å unngå dårlig inneklima og kondens. En lufter ut gevinsten etterisoleringen er ment skulle å gi. I verste fall gir ikke isoleringen noen nevneverdig energibesparing.

I eksisterende boliger er det sjelden plass til ventilasjonsaggregat og kanaler. Er boligen over flere plan, øker utfordringene.

Med LUNOS oppnås balansert ventilasjon med varmegjenvinning i oppholdsrom og soverom. Avtrekk fra inneliggende bad behøves nå kun for å fjerne fukt og lukt fra bad, WC og vaskerom. Kontinuerlig avtrekk reduseres og behovsstyres av egnede avtrekksvifter eller fuktsensorstyrte spjeld. Varmetapet reduseres.

Her kan du lese om rehabiliteringsprosjektet i Klippen borettslag.

 

Å isolere seg til problemer

Mange som har satt inn vinduer med høyere isoleringsevne, eller etterisolert huset må åpne ventiler eller vinduer for å unngå dugg på innsiden av vinduene. Huset puster ikke og det må tilføres frisk luft.

Har en glemt å sørge for tilstrekkelig ventilasjon, kan LUNOS desentralt system ettermonteres uten nevneverdige inngrep i huset.