Kort beskrivelse Lunos E2 - Montasjetips v 06.pdf

Dette notatet gir en kort beskrivelse av funksjonsmåte og prinsipper for ventilasjonsløsninger basert på Lunos e2 ventilatorer med varmegjenvinning. Det inneholder også praktiske tips for for plassering og montering, og kort beskrivelse av de tre modellene   e2 standard ,  e2 NEO og e2 kort.  


 

Prinsippskisse Lunos e2 v.16.pdf

Denne skissen viser sammenhengen mellom de viktigste komponentene i en installasjon med Lunos e2 ventilatorer med varmegjenvinning. Viser forbindelsenmellom 12 Volt Nettdel/strømforsyning,   styringsenhet,  bryter og ventilatorenheter.


 

Enkel KoblingsSkisse_e2 v16.pdf

Skissen viser detaljene i elektrisk oppkobling av et enkelt ventilasjonssystem med  Lunos e2.