Ventilasjon og avtrekk

Siden 2010 får ikke nye boliger ferdigattest uten balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Når en oppgraderer eksisterende boliger med moderne vinduer med høy isoleringsevne eller etterisolerer ytterveggene, oppnås en tetthet på nivå med dagens byggestandard. I eksisterende boliger er det sjelden plass til aggregat og ventilasjonskanaler. Dessuten vil det innebære en omfattende og kostbar ombygging.

De fleste boliger som skal rehabiliteres har allerede avtrekk fra bad og våtrom. Gjennom spalter, ventiler og utettheter i veggene, tilføres frisk luft. På vinteren er luften kald, og mange plages av kald trekk og kulderas. Boligen blir aldri riktig varm. Oppvarmet luft spyles kontinuerlig ut gjennom avtrekkskanalene.

Når det monteres balansert ventilasjon i boligen, reduseres behovet for avtrekk fra bad og våtrom vesentlig. Fra tidligere å sørge for ventilasjon av hele boligen, skal nå avtrekket kun sørge for å fjerne fukt (og lukt) fra våtrommene. Avhengig av eksisterende avtrekksløsning, finnes det praktiske løsninger for å behovsstyre avtrekket.

Etterisolering uten balansert ventilasjon med varmegjenvinning er halvgjort arbeid.

Unngå å måtte velge mellom to ”onder”:

  • Utelates ventilasjon blir resultatet dårlig inneklima med fare for fukt og soppdannelse
  • Åpnes ventiler eller vinduer, lufter en ut mesteparten av investeringen og tilførselen av kald luft vedvarer
  • Desentral balansert ventilasjon med varmegjenvinning løser dette – og en slipper å bygge om boligen

Se våre produkter for balansert ventilasjon