LUNOS - balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Bakgrunn

Her beskrives prinsipp og systemløsning for balansert ventilasjon med varmegjenvinning, basert på desentrale komponenter i produktserien e2 fra LUNOS.  LUNOS e2 er markedets minste og smarteste ventilasjonsløsning med varmegjenvinning!

Kjeramisk spesialmateriale med høy evne til varmelagring

Kjeramisk spesialmateriale med høy evne til varmelagring

Prinsipp

Ventilatorene opererer i par. Mens den ene trekker ut luft fra boligen, tilfører den andre frisk uteluft. Hvert 70. sekund vendes luftretningen i begge enheter. Systemet baseres på prinsippet om regenerativ varmegjenvinning.

Et passivt keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varme fra utgående luftstrøm.  Lagret varmeenergi i elementet tilbakeføres til friskluften som tilføres rommet når viften reverserer luftstrømmen. Med samme luftvolum inn som ut opprettholdes trykkmessig balanse. En har balansert ventilasjon - med varmegjenvinning!

 


Se video

 

hvordan virker varmegjenvinningen?

Video med norsk undertekst.


Systemløsning

Et minimumsløsning kan bestå av:

 • to stk e2 ventilasjonsenheter med montasjerør, yttergitter og innerdeksel med filter

 • en styringsenhet/strømforsyning

 • bryterpanel

 • ...og litt kabel for lavspentformål

Standard e2 gir et luftskifte på 18, 31 eller 38 kubikkmeter per time. Gjennomsnittlig varmegjenvinning er på hele 90 %. For et areal på 25 kvm med standard takhøyde gir det et luftskifte på 0,5 1/time, m.a.o. et fullt luftskifte hver annen time.  tilsvarende kravene i nye boliger iht. TEK10.


Noen egenskaper ved produktserien  LUNOS e2 :

 • Høy varmegjenvinningsgrad

 • Enkel montasje

 • Enkelt vedlikehold uten spesialverktøy

 • Svært lave driftskostnader

 • Energibesparende

 • Stillegående

 • Beskytter mot soppdannelse

 • Reduserer støv og allergener med filtre

 • Plassbesparende - ingen kanaler

 • Inntil 10 enheter per styreenhet

 • 12V spenning til ventilatorene

 • Mulig individuell styring av enkeltrom eller grupper av rom

 • Danner ikke kuldebroer

 

Noen praktiske momenter:

Ventilasjonsenhetene monteres i hull med 160 mm diameter i boligens yttervegger. En tre-leder lavspentkabel trekkes fra hver ventilator til bryterpanel/styringsenhet.  Videoen viser hvor enkel installasjonen er.

Denne amerikanske videoen viser hvor enkelt en installerer balansert ventilasjon med varmegjenvinning, - uten kanaler!

Til installasjonen trenger man enkelt håndverktøy, ett 160-162 mm hullbor, og treleder lavspentkabel. En elektriker kobler til strømforsyningen, enten i en separat veggboks eller i sikringsskapet.

Det kan være fornuftig å beregne luftskifte og virkningsgrad for varmegjenvinning innen montasje. 

I en leilighet på 60 - 75 kvadratmeter vil to par ventilatorer (4 stk.) normalt dekke behovet for godt luftskifte. Ventilatorene plasseres helst i hver ende av leiligheten og fortrinnsvis en i hvert soverom.

LUNOS produkter med varmegjenvinning

Klikk på bildet for å få nærmere informasjon