Spørsmål og svar


Noen problemer, mulige årsaker, konsekvenser og utbedringsforslag

I boligen:

Når vi fyrer i ovnen og setter på kjøkkenventilatoren kommer det røyk inn i huset.

For dårlig tilgang på luft. Ventiler og spalter kan være stengt. Kanskje i kombinasjon med avtrekk fra bad/våtrom.

Vi sliter med å få fyr i peisen. Det er dårlig trekk.

Ildstedet behøver lufttilførsel for å brenne rent. Sørg for ventilasjon. Åpne opp ventiler og spalter. Slå av kjøkkenventilatoren.

Det dugger på innsiden av vinduene

Boligen er tett. Ventilasjonsanlegget er trolig slått av og ventiler og spalter kan være stengt. Fuktnivået er for høyt!

Det dugger på utsiden av vinduene

Med nye vinduer med høy isoleringsevne kan det i perioder oppstå dugg på utsiden av vinduene. Dette er ikke tegn på dårlig ventilasjon eller at huset er dårlig isolert.

Inngangsdøren til leiligheten er tung å åpne.

Har du byttet til en solid og tett dør uten å sørge for ventilasjon i leiligheten, kan det dannes undertrykk. Det er ikke tilstrekkelig lufttilførsel. Kanskje er det også et betydelig avtrekk fra bad/våtrom.

Hvorfor behøver vi et ventilasjonsanlegg når vi skal etterisolere eller bytte vinduer?

Huset blir tett. Som nye boliger. Hittil har spalter, ventiler og utettheter bidratt til luftskifte. Nå vil brukt luft og fukt forbli i boligen. Det blir dårlig luftkvalitet og kan dannes skadelig kondens. Høy luftfuktighet kan føre til mugg og soppdannelse.

 

Med Lunos balansert ventilasjon

Forstyrres ventilasjonsbalansen om vi fyrer i ovnen eller bruker kjøkkenventilatoren?

Nei. I situasjoner hvor det ellers kunne oppstå undertrykk, slipper ventilatorene inn mer luft enn de kaster ut. Dette skjer automatisk. Med Lunos vil du snarere oppleve at trekken i ovnen er blitt bedre.

Hvor ofte må filteret skiftes eller vaskes?

Det avhenger av utendørs og innendørs forurensning. Generelt bør en sjekke 3-4 ganger i året. Åpne opp innerdekselet fra tid til annen og se om det er behov. Glemmer du å sjekke, blir du påminnet etter ca. 6 mdr. drift ved at en lysdiode tennes bak bryteren. Dioden slukkes/resettes ved å dobbeltklikke på venstre bryter.

Hvor kjøper vi pollenfilter?

Om ikke montøren har på lager, bestiller du direkte hos Lavenergisystemer.

Kan vi slå av ventilasjonen?

Ja. Dersom det oppstår situasjoner som krever det, slår du bryteren av. Deretter kan du trekke ut “lokket” på innerdekselet, vende det 180 grader, for så å klikke det på og stenge helt.

Hvor mye strøm bruker anlegget?

Viftene drives av 12 Volt svært enegisparsomme og stillegående motorer. Hver vifte bruker kun et par Watt. Se også oversikt…..

Skal det rengjøres i kanalen?

Det skal normalt ikke være nødvendig. Ettersom luftstrømmen reverseres kontinuerlig, vil ikke støv feste seg. For sikkerhets skyld kan du la viften gå på forsert hastighet en gang i blant for å "blåse ut" evt. støv. Det er allikevel enkelt, og krever ikke spesialverktøy, å fjerne innerdekselet og klipse fra strømtilførselen når apparatet er slått av. Deretter trekkes selve ventilatoren forsiktig ut ved å dra i wiren. NB: ikke bruk kraft mot yttergitteret så det løsner.

Kan yttergitteret males?

Det kan males med acrylmaling.

Det lyser bak bryteren

Dette er en påminnelse om å rengjøre eller skifte filter. Etter ca. 6 mdr. driftstid uten dobbelklikk p åvenstre bryter tennes en lysdiode. Når filteret er rent, dobbeltklikker du på venstre bryter for å resette dioden.

Hvordan vedlikeholdes ventilasjonsanlegget?

Det kreves svært lite vedlikehold. Normalt er det tilstrekkelig å vaske eller bytte filteret jevnlig. Det kreves verken spesialverktøy eller hjelp av servicepersonell.

Ventilatorene veksler ikke hvert 70. (eller 50.) sekund lenger.

Sansynligvis har du slått på og av (eller av og på) den høyre brytertasten i rask rekkefølge. Da aktiveres sommerinnstilling på nyere styringer og viftene veksler hver time. Slå raskt av og på (eller på og av) den høyre brytertasten igjen og se om den er tilbake i normal modus. (PS:  når du ved et dobeltklikk aktiverer sommerinnstillingen, fortsetter luftskiftet å være samme volum per time som før sommerinnstillingen ble aktivert).

 

Når vi vurderer ventilasjon:

Hva betyr desentralt?

I motsetning til et anlegg med aggregat, fordelingsbokser og ventilasjonskanaler, er Lunos et riktig desentralt system. Ventilatorenhetene monteres integrert i husets yttervegger. Det gir også høy effekt.

Er et desentralt system like bra som et sentralt?

Det er to ulike system. Kapasiteten på et sentralt anlegg vil kunne være høyere. Funksjonene er grunnleggende de samme. Et desentral system kan være en hybrid løsning. Det vil si at en ved rehabilitering kan beholde fungerende avtrekk fra bad/våtrom, men at en reduserer dette, da dets funksjon nå kun vil være å fjerne fukt (og lukt) fra de respektive rom.

Kan vi ha individuelle løsninger for enkeltrom?

Ja. Systemet gir mulighet for fleksibilitet. Med en ekstra bryter eller avansert styring, kan enkeltrom eller grupper av rom betjenes separat mht. valg av luftskiftekapasitet.

Vi liker å ha det kjølig på soverommet.

Mange foretrekker det. Monterer du to enheter (ett par) i soverommet, kan det beholdes som en separat temperatursone. Uten at luften strømmer til eller fra tilgrensende rom.

Vi har installert varmepumpe. Trenger vi ventilasjon da?

Svært få, og kun veldig avanserte varmepumper kombinerer varmeveksling med tilførsel av frisk luft. Sansynligheten er nok liten for at du har en slik hjemme. Varmepumpen er en effektiv varmekilde. Den har også ofte et filter som bidrar til å rense inneluften.

Hvor mange ventilatorenheter behøver vi?

Det avhenger av boligens størrelse. I utgangspunktet anbefales minimum en enhet i hvert rom. I bad, våtrom, WC og kjøkken velges gjerne separate og ofte behovsstyrte løsninger.

Hvordan styres den enkelte ventilatoren?

Hver ventilatorenhet kables opp mot en (av og til flere) styringsenheter med strømforsyning.

Hvor tykke må ytterveggene være?

Lunos e2 standard krever min. 28 cm tykk yttervegg. Kort modell klarer seg med 20 cm. e2 Mini er en kompakt modell som passer inn i de fleste eksisterende lufteventiler.

Hvor bør ventilasjonsenhetene plasseres?

Best virkning oppnås om de plasseres omtrent i hodehøyde. Gjerne i flukt med overkant av et vindu. For å sikre optimal luftstrøm, bør de plasseres åpent og fritt på veggen. Selv med høy varmegjenvinning, vil tilluften på de aller kaldeste vinterdagene kunne føles som en litt kjølig trekk. Vi anbefaler at en unngår plassering rett over hodegavlen på en seng, eller rett over favorittsofaen.

Hvor plasseres styringen?

Fortrinnsvis et sted hvor det er lett tilgang til 220 Volt. Kanskje i en entré? Vi hjelper deg å finne en egnet plass i forhold til plassering av enhetene.

Kan vi montere ventilasjonen selv?

Det er ikke vanskelig å gjøre arbeidet dersom en er grundig, har erfaring og riktig verktøy. Imidlertid er det foreskrevet å benytte autorisert elektriker ved tilkobling av nettdel/trafo. Hullbor i rett dimensjon er ikke hyllevare i byggevarehandelen. Vi hjelper gjerne å finne en erfaren montør. Vi kan også levere løsning med eksternt nettadapter som kan tilkobles uten hjelp av autorisert elektriker.

Hvor finner vi en montør?

Om du kjenner en montør, vil trolig denne kunne utføre arbeidet. Vi har instruksjoner og hjelper montøren igang.

Sparer vi strøm med anlegget?

Ja. I tillegg til å sikre nødvendig ventilasjon, er varmegjenvining en viktig grunn til at løsningen velges. Sammenlignet med et anlegg uten varmegjenvinning, sparer du strøm. Hvor mye er individuelt. Over ca. 10 år bør du ha nedbetalt investeringen over strømregningen.

Fungerer ventilasjonen når det er vinterkulde med minus 20 grader?

Lunos ventilasjon benyttes både i Kazakstan og Sibir. Minus 30 grader ute har ikke skapt problemer.

Om sommeren vil vi ikke gjenvinne varmen, vi vil bare lufte…

Nye Lunos e2 har en sommerinnstilling. Når denne velges, økes intervallene for endring av luftretningen. I praksis betyr det at varmegjenvinningen slås av uten at kapasiteten endres.

Det er mye trafikkstøy hvor vi bor.

Lunos har et eget støyreduserende innerdeksel. Med en støyreduksjon på 6 dB, reduseres utvendig støy vesentlig. Ytterligere reduksjon kan oppnås ved å montere Lunos ytterkapper.

Har dere mye erfaringer med slike løsninger?

Lunos har levert ventilasjon i mer enn 60 år. Løsningene med varmegjenvinning har vært på markedet siden 2008. De finnes i tusenvis av boliger. I Norge har vi levert siden 2013.

Hvor lang garanti er det på produktene?

Fabrikkgarantien er på 2 år. Lunos praktiserer dessuten 5 års reklamasjonsfrist.

Vi har avtrekk fra badet. Vil det påvirke den balanserte ventilasjonen?

I flere tiår har oppdrift fra bad/våtrom vært benyttet for å sikre luftskifte i boliger. Se også under Rehabilitering. Fuktstyrte spjeld eller behovsstyrte avtrekksvifter i bad og våtrom vil kunne være gode løsninger for å unngå at avtrekket reduserer varmegjenvinningsgraden. Vi bistår med å finne optimal løsning.

Er det ikke godt nok med avtrekk fra badet?

Kraftig avtrekk fra bad sørger for å trekke luft inn gjennom spalter og ventiler om slike finnes, og forutsatt at de ikke er lukket. Stenges lufttilførselen oppstår uheldig undertrykk. Om vinteren vil kald luft erstatte den varme. I praksis lufter du ut investering som måtte gjøres i bedre isolering eller nye vinduer. Boligen føles fortsatt kald og trekkfull…

Vi har murvegger. Det er vanskelig å felle inn styringen.

Vi kan levere påveggskapper med styring og bryter om innfelling er vanskelig. En variant med integrert nettdel/trafo, og en med eksternt nettadapter.