Å isolere seg til problemer

KYOTO PYRAMIDEN FOR HELHETLIG ENØK REHABILITERING. BEGYNN MED Å REDUSERE VARMETAPET OG SØRG FOR GOD VENTILASJON OG RESIRKULERING AV VARMEN.

KYOTO PYRAMIDEN FOR HELHETLIG ENØK REHABILITERING. BEGYNN MED Å REDUSERE VARMETAPET OG SØRG FOR GOD VENTILASJON OG RESIRKULERING AV VARMEN.

Mange henvendelser kommer fra boligeiere som har byttet sine gamle vinduer til nye med høyere isoleringsevne, eller de har etterisolert huset. De må nå åpne lufteventiler eller vinduer. Gjør de ikke det, plages de av fukt og dugg på innsiden av vinduene. Huset er blitt tettere og puster ikke slik det gjorde før. Inneluften er blitt merkbart dårligere. Igjen må de slippe inn kald luft. Investeringen har ikke gitt de ønskede resultater. De lufter ut gevinsten av isoleringen.

I forsøk på å holde på varmen, forsøker noen å stenge de få ventilene som måtte finnes. Da hindres luftskiftet, og med fortsatt avtrekk fra bad og våtrom oppstår det undertrykk i boligen. Det kan til tider merkes som et "sug" når en åpner ytterdørene. Har en et ildsted, kan det bli vanskelig å få nok trekk til å benytte dette. Baderomsavtrekket behøver lufttilførsel og tar det der det kan finnes. Kanskje også fra naboens kjøkkenavtrekk...

Problemet kan løses. Vi kan sikre frisk luft til boligen uten at det slippes ut mye varme. Lunos desentral ventilasjon med varmegjenvinning kan ettermonteres uten nevneverdige inngrep i huset. Uten aggregat og kanaler.

Les også hva Lavenergiprogrammet skriver om temaet.